Velkommen til vores nye hjemmeside. Som det fremgår er siden under opbygning, vi arbejder på at få gjort det endelige produkt brugervenligt. Har du tilbagemeldinger på hjemmesidens funktionalitet er du velkommen til at kontakte bestyrelsens IT ansvarlige på KV 27.

På denne side vil du fremover kunne se hvem bestyrelsen er, få et overblik over hjemmesidens muligheder og få svar på ofte stillede spørgsmål.